فهرست بخشنامه ها و نامه ها
شماره نامه
عنوان متن
استان اداره
گروه نوع
از تاریخ تا تاریخ
  تعداد موارد یافت شده: 10

شمارهعنوانتاریخ صدور
برگزاری دوره های الکترونیکی شغلی مدیریت بازرسی دانشگاه در سال 98 1398/5/22
برگزاری دوره آزمون های شغلی الکترونیکی در سه ماهه دوم 97 توسط مدیریت بازرسی 1397/6/11
بازدید و بازرسی بازرسان ویژه کمیته سلامت اداری دانشگاه در سه ماهه دوم سال 97 1397/4/24
بازدید و بازرسی توسط مدیریت بازرسی دانشگاهدر ایام نوروز 97 1396/12/16
بازدید و بازرسی اداره بازرسی دانشگاه در ایام تعطیلات نوروز 96 1395/12/26
برخورد با انتشار و افشای غیرقانونی گزارش‌های سازمان بازرسی کل کشور و استناد به آنها علیه اشخاص و مقامات 1395/12/18
دعوت به همکاری : جذب بازرس ویژه در پايش هاي موردي، برنامه اي و مستمر جهت تشکيل تيم هاي بازرسي کشوري 1394/5/10
نظارت تيم های ويژه بازرسی 1393/1/1
دوره آموزشی یک روزه نحوه بازرسی 1392/12/17
بـازرسـی از سایت پـردیـس دانشگـاه 1392/7/15
 
< >