امید محمد نژاد


 

نام و نام خانوادگی : عبدالمهدی صداقت

سمت : رئیس اداره بازرسی، ارزیابی عملکرد و پاسخگویی به شکایات

تحصیلات : لیسانس بهداشت عمومی


سوابق شغلی و اجرایی
* کارشناس مسئول طرح گسترش شبکه های معاونت بهداشتی
* معاون مرکز بهداشت
* کاردان پیگیری مراکز
* قائم مقام شبکه بهداشت و درمان
* مسئول واحد پیشگیری مرکز بهداشت شهرستان دشتی

 


Skip Navigation Links.

تعداد بازدید:   ۱


برگشت>>

< >